Support us

Indmeldelse sker ved at sende en mail til info@nepalimed.dk I mailen oplyser man, hvilket medlemskab man ønsker at tegne. Herefter vil man modtage en velkomstmail fra NMD og en kontingent opkrævning.

NMD har to former for medlemskab:

1.     Personligt/familiemedlemskab. Kontingentet udgør kr. 50 pr. år. Der opfordres til at yde et frivilligt bidrag på minimum kr. 200 pr. år – udover kontingentet.

2.     Virksomhedsmedlemskab. Kontingentet udgør kr. 750 pr. år. Der opfordres til derudover at tegne et sponsorat 

Personligt medlemskab og familiemedlemskab

For et kontingent på 50 kr. om året kan man tegne et personligt medlemskab eller et familiemedlemskab.

Familiemedlemskabet kan udover hovedpersonen også omfatte ægtefælle/partner, børn og evt. andre medlemmer af husstanden. Hvem der nærmere skal omfattes af medlemskabet meddeles til NMD med navn, adresse og email. NMD opfordrer til, at der medtages så mange som muligt på det enkelte familiemedlemskab.

Vi opfordrer alle, som har mulighed for det, til at yde et frivilligt årligt bidrag på minimum kr. 200 udover kontingentet. (Når NMD har opnået godkendelse hos SKAT vil dette bidrag være fradragsberettiget i den personlige indkomst.) 

Medlemskabet følger kalenderåret. Uanset hvornår på året man melder sig ind, vil det indbetalte kontingent dække det pågældende kalender år. I de følgende år, vil medlemmerne modtage kontingentopkrævning i februar måned. Ved manglende betaling af dette kontingent pr. 31.12. vil medlemskabet ophøre, jf. NMDs vedtægter § 5, stk. 2. Tidligere medlemmer, der ønsker at gentegne deres medlemskab er altid velkomne, og et nyt medlemskab vil være gældende når kontingent er indbetalt til NMD.

Virksomhedsmedlemskab

For et kontingent på kr. 750 om året kan virksomheder tegne et medlemskab af NMD.

Virksomhedens medlemskab kan omfatte op til 10 personer. Virksomheden udpeger en hovedperson, der tegner virksomheden overfor NMD. Hvem der i øvrigt nærmere skal omfattes af medlemskabet meddeles til NMD med navn, adresse og email. NMD opfordrer til, at virksomheden medtager så mange som muligt på medlemskabet. 

NMD opfordrer også til at alle, som har mulighed for det, yder et frivilligt årligt bidrag på minimum kr. 200 udover kontingentet. (Når NMD har opnået godkendelse hos SKAT vil dette bidrag være fradragsberettiget i den personlige indkomst hos indbetaleren.) 

Virksomheden kan efter ønske få sit navn nævnt på NMDs hjemmeside som sponsor, og kan hermed optage udgift til kontingent (og evt. sponsorat – se nærmere herom under Sponsorater i virksomhedens regnskab efter nærmere rådgivning fra egen revisor.

Medlemskabet følger kalenderåret. Uanset hvornår på året virksomheden melder sig ind, vil det indbetalte kontingent dække det pågældende kalenderår. I de følgende år, vil virksomheden modtage kontingentopkrævning i februar måned. Ved manglende betaling af dette kontingent pr. 31.12. vil medlemskabet ophøre, jf. NMDs vedtægter § 5, stk 2. Tidligere medlemmer, der ønsker at gentegne deres medlemskab er altid velkomne, og et nyt medlemskab vil være gældende når kontingent er indbetalt til NMD.

Frivillige bidrag

Hvis du er interesseret i at betale et bidrag kan du kontakte Henning Nilausen på info@nepalimed.dk.

Hvis du er interesseret i at tegne et sponsorat via din virksomhed bedes du kontakte Henning Nilausen på info@nepalimed.dk.

Hvis du i øvrigt har brug for oplysninger eller har spørgsmål er du ligeledes velkommen til at kontakte Henning Nilausen på info@nepalimed.dk.

Bank information

Danske Bank
Registreringsnummer:1551
Kontonummer: 11124976

IBAN kontonummer:DK8330000011124976
BIC (SWIFT-adresse)DABADKKK